آگهی استخدام کلینیک سینا واقع در زنجان

کلینیک سینا

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

زنجان

زنجان

سینا

شنوایی سنجی

کارشناس

2

توافقی- درصدی

صبح و عصر

0241-7289238-7289178

فیزیوتراپ

کارشناس

2

بینایی سنجی

کارشناس

2

دندانپزشک

دکترا

3

صبح و عصر و شب


 مهلت تماس : 7 دی 1391

منبع : کاریاب دات نت


/ 0 نظر / 47 بازدید