رشته مهندسی نمک زدایی و تصفیه آب برای اولین بار در جهان در واحد علوم و تحقیقات

رشته های حقوق دریایی و دریا نوردی در واحد علوم و تحقیقات راه اندازی می شود.رشته مهندسی نمک زدایی و تصفیه آب در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برای نخستین بار در سطح دانشگاه های دنیا ، راه اندازی خواهد شد و برای ایجاد این رشته از تمام ظرفیت های علمی دانشگاه های دنیا استفاده شده است.


پرتال دانشگاهی به نقل از  گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات ، دکتر امیرحسین جاوید رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی این واحد دانشگاهی به حضور 420 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشکده اشاره کرد و گفت: رشته های بیولوژی دریا، فیزیک دریا، شیمی دریا، عمران سازه دریایی و کشتی سازی از رشته های فعال در دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم و تحقیقات است .

جاوید به راه اندازی رشته جدید مهندسی نمک زدایی و تصفیه آب در آینده نزدیک در این واحد دانشگاهی خبر داد و افزود: دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم و تحقیقات پس از بررسی و نیازسنجی تخصصی به این نتیجه دست یافت که رشته جدید مهندسی نمک زدایی و تصفیه آب با توجه به وضعیت آب و هوایی ایران، و وجود دریا در جنوب و شمال کشور و لزوم بومی سازی این صنعت بسیار مورد نیاز است.

وی به ایجاد رشته مهندسی نمک زدایی و تصفیه آب برای اولین بار در جهان در واحد علوم و تحقیقات اشاره کرد و با بیان این مطلب که این رشته تنها در دو دانشگاه در دنیا آن هم به صورت دوره های آموزشی ویژه در مقاطع زمانی خاص برگزار می شود، گفت: رشته مهندسی نمک زدایی و تصفیه آب رشته کاملا نوینی است و برای ایجاد این رشته در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی سرفصل دروس این رشته تعیین و پس از تصویب در شورای گشترش دانشگاه برای تائید نهایی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال شده است.

پرتال دانشگاهی به نقل از رئیس دانشکده علوم و فنون اظهار داشت: رشته های مورد توجه واحد علوم و تحقیقات در مقطع کارشناسی ارشد از جمله رشته های علوم دریایی و اقیانوسی گرایش های هیدروگرافی و زمین شناسی، دریانوردی گرایش حمل و نقل دریا ، مهندسی سواحل، زیست فناوری دریا و محیط زیست دریا نیز که دارای سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد در آینده نزدیک در دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم و تحقیقات راه اندازی خواهد شد.

جاوید گفت: دانشکده علوم و فنون دریایی این واحد دانشگاهی با پیوند رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی رشته های جدید و کاربردی ایجاد کرده است.

منبع : پرتال دانشگاهی

/ 0 نظر / 11 بازدید