استخدام در شرکت چاو خوزستان

شرکت چاو خوزستان کارشناس فروش استخدام مینماید.

 

امیرکبیر شمالی بین لادن و اعتصامی پلاک ۸۸

۳۸۳۵۱۹۰-۳۸۳۵۱۲۰-۳۸۳۵۱۰۰

زن و مرد

اهواز

 

منبع:سایت استخدام

/ 0 نظر / 8 بازدید