مشمولان تخفیف شهریه‌های دانشگاه آزاد


معدل تحصیلی ۱۵ و کمتر از آن شامل تخفیف شهریه دانشگاه آزاد نخواهد شد، هدف از اجرای این طرح را تشویق دانشجویان برای تحصیل بهتر و در نهایت ارتقای کیفیت آموزشی دانست.
معدل تحصیلی ۱۵ و کمتر از آن شامل تخفیف شهریه دانشگاه آزاد نخواهد شد، هدف از اجرای این طرح را تشویق دانشجویان برای تحصیل بهتر و در نهایت ارتقای کیفیت آموزشی دانست.

به گزارش ایرنا، فرهاد دانشجو گفت: دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته باید در نظر داشته باشند که هر چه معدل تحصیلی آنان از ۱۵ بیشتر باشد، تخفیف بیشتری برای آنها لحاظ خواهد شد.

وی با بیان آنکه معدل تحصیلی ۱۵ و کمتر از آن شامل تخفیف شهریه دانشگاه آزاد نخواهد شد، هدف از اجرای این طرح را تشویق دانشجویان برای تحصیل بهتر و در نهایت ارتقای کیفیت آموزشی دانست.

** دانشجویان پسر با معدل بالای ۱۷ می‌توانند انتقالی بگیرند

رییس دانشگاه آزاد همچنین به صدور نخستین بخشنامه خود طی مدیریت ۱۷ روزه اش بر این دانشگاه اشاره کرد و گفت: این بخشنامه در راستای تسهیل نقل و انتقال دانشجویان تدوین شده که بر مبنای آن دانشجویان دانشگاه آزاد با داشتن برخی شرایط می‌توانند به محل زندگی پدر و مادر خود بازگردند و ادامه تحصیل دهند.

وی ادامه داد: در اجرای این بخشنامه، دختران دانشجو در اولویت انتقال قرار دارند و دانشجویان پسر نیز می توانند به شرط داشتن معدل بالای ۱۷ و تحصیل در دو ترم تحصیلی متوالی در دانشگاه مبدا، به دانشگاه محل زندگی والدین خود منتقل شوند.

دانشجو خاطرنشان کرد: به منظور رعایت عدالت آموزشی، مدرک دانشجویان انتقالی پس از فارغ التحصیلی از همان دانشگاه مبدا صادر خواهد شد.

 

 

منبع :پرتال دانشگاهی کشور

/ 0 نظر / 14 بازدید