آگهی استخدام بیمارستان بوعلی سینا واقع در زنجان { آخرین مهلت : 28 اسفند 1390 }

زنجان

بیمارستان بوعلی سینا

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

نیروی مورد نیاز

حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

زنجان

 

خرم دره

بیمارستان بوعلی سینا

 

ارتوپد

متخصص

1

 

 

0242

5528000

الی

5

5528012

پوست

متخصص

1

چشم

متخصص

1

زنان

متخصص

1

فیزیوتراپ

کارشناس

1

اپتومتر

کارشناس

1

 

 

منبع: کاریاب
/ 0 نظر / 10 بازدید